Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní identita a území Tuaregů

6. 9. 2007


 

Tuaregové  -  Kel Tamašek

Aguelhoc, Mali.Tuaregové se sami nazývají Kel Tamašek čili lidé, kteří mluví jazykem tamašek, případně používají výrazy Amahar / Imuhar (Tuareg / Tuaregové) - další regionální varianty : Amašar / Imušar, Amažar / Imužaren.

Původ názvu Tuareg byl dlouho předmětem diskusí etymologů. Zřejmě je odvozen od plurálu slova Targi, což v arabštině znamená obyvatel oblasti Targa (tuarežský název pro kraj Fezzan v Libyi). Výklad o tom, že slovo pochází z arabštiny z výrazu znamenajícího „opuštěný Bohem“ je považován za mylný. Výraz Tuareg přejali a rozšířili Francouzi. V každém případě Tuaregové označení Tuareg nepoužívají a nemají ho příliš v lásce.

Původ

Svůj původ odvozují Tuaregové od bájné královny Tin Hinan, zakladatelky národa s jednotným jazykem a jednotnou kulturou. Potomci této Královny-Matky pak tradičně dědili své místo v čele jednotlivých společenství. Vědci vedou o původů Tuaregů spory, jistá je pouze jejich příslušnost k Berberům.

Území

Obrázek : Mark DingemanseJako ostatní berberské kmeny, i Tuaregové obývali kdysi severní Afriku, avšak v 11. st. byli zatlačeni migracemi Arabů na jih, do saharské oblasti. Dnes Tuaregové obývají rozsáhlé území (zhruba 2 miliony km2) zahrnující většinu centrální a část západní Sahary a severní část centrálního Sahelu, které je rozděleno mezi pět států : Alžírsko, Mali, Niger, Burkina Faso, Lybie.

Podle Tuaregů, Sahara nepředstavuje jednu poušť, ale více typů krajiny, a proto ji nazývají „tinariwen“ (množné číslo od „ténéré“ = poušť). Samotný název Ténéré označuje pouštní oblast v severovýchodní části Nigeru. Mezi další oblasti Sahary patří hlavně vyprahlé stepi, náhorní plošiny a pohoří, např. horské masivy Aïr v Nigeru, Hoggar (Ahaggar) a Tassili n'Ajjer v Alžírsku, Adrar des Ifoghas (Adrar des Iforas) v Mali nebo oblasti Azawagh v Nigeru, Azawad v Mali či Fezzan v Libyi.

ZvětšitMnohé z těchto oblastí jsou základem pro tradiční uspořádání tuarežského obyvatelstva do osmi hlavních společenství (francouzští kolonizátoři je nazývali konfederace) : Kel Ahaggar (Alžírsko), Kel Ajjer (Alžírsko a Libye), Kel Adrar, Kel Tademekkat a Iullimiden Kel Ataram (Mali), Iullimiden Kel Dinniq, Kel Gress a Kel Aïr (Niger).

Počet Tuaregů se dnes odhaduje na jeden až jeden a půl milionu osob, což je asi nejpravdě-podobnější a také nejčastěji uváděný údaj (ostatní se pohybují v rozmezí 500 000 - 3,5 milionů). Problém v přesnějším určení počtu příslušníků tohoto národa spočívá jak ve velkém pohybu osob, především v 60. - 90. letech 20. století, kdy politicko-ekonomické problémy v Nigeru a v Mali vyhnaly značné množství Tuaregů hledat útočiště v sousedních zemích, tak i v otázkách kolem jednoznačného rozlišení národní příslušnosti. Během posledního tisíciletí, v rámci pohybu Tuaregů směrem na jih a v rámci obchodních i válečných kontaktů s okolím docházelo k asimilaci černošských obyvatel do tuarežské společnosti. Dnes jsou tedy mnozí na rozpacích, zda lze považovat za Tuarega původně příslušníka černošského kmene, který žije už druhou generaci s Tuaregy a přejal jejich jazyk i kulturu, nebo Tuarega, který opustil kočovný život v poušti, usadil se v oblasti s převahou černošského obyvatelstva a přijal jeho způsob života i jazyk.

Navíc vlivem různých asimilací se lze setkat s nejrůznějšími rysy ve vzhledu Tuaregů - od světlejších typů s téměř evropskými rysy přes různorodě smíšené typy s více či méně tmavou barvou pleti a různě kombinující evropské, berberské, arabské i černošské rysy až po „čisté“ černochy. Etnické hledisko se tedy ukazuje jako nevyhovující a jako určujícící faktor se uznává spíš právě jazyk a kultura. Tuaregové představují společnost, kterou spojuje jazyk a kultura, tedy určitý systém hodnot, uspořádání společnosti, způsob života, tradice.

Mali, okolí Kidalu.

Tuarežské děti v Mali, okolí Kidalu.


 

Rozmístění Tuaregů v jednotlivých zemích je velmi nerovnoměrné.

Nejvíce jich je v Nigeru, asi 700 000 - 750 000, což představuje 7-8 % v rámci 11 milionové, převážně černošské populace. Území obývané převážně Tuaregy přitom zabírá sever a severovýchod země, tedy zhruba dvě třetiny rozlohy Nigeru. Hlavními oblastmi jsou rozsáhlý horský masív Aïr, kraj Azawagh a písečná poušť Ténéré. Nejvýznamnější a největší město tohoto území je Agadez (100 000 obyvatel), v minulosti důležité centrum karavanního obchodu, dnes křižovatka mnoha etnik, které Tuaregové považují za své hlavní město. Dalšími významnými městy jsou Arlit - středisko těžby uranu, Iférouane a In Gall. Hlavní město Nigeru Niamey leží na jihovýchodě země.

Druhou zemí s vysokým počtem Tuaregů je Mali, kde jich žije přibližně 500 000 z celkového počtu 13 milionů obyvatel. Stejně jako v Nigeru, černošská populace tvoří většinu obyvatelstva a hlavní město Bamako se nachází na jihu. Saharsko-sahelská oblast zabírá celou severní polovinu země. Mezi hlavní oblasti obývané Tuaregy patří horský masív Adrar des Ifoghas na severu a oblast Azawad. Centrum Tuaregů je ve městě Kidal na severu, z dalších měst jsou nejvýznamnější Tombouctou a Gao položené více na jihu, na řece Niger.

V Alžírsku žije asi 50 000 Tuaregů, v podstatě zanedbatelné množství z celkového počtu 33 milionů obyvatel. Převažuje arabská populace s výraznou berberskou menšinou (Kabylové, Šauiové). Tuaregové jsou soustředěni na jihu země, v horách Hoggar a Tassili n'Ajjer s centrem v Tamanrassetu. Malou skupinku tvoří Tuaregové v Burkině Faso (asi 20 000 na severu) a v Libyi (asi 15 000 na západě - kraj Fezzan, město Ghât).

Zdroje :

http://en.wikipedia.org/wiki/Tuareg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Touareg

http://www.ethnisme.ben-vautier.com/veyrac/veyrac4.html

http://ennedi.free.fr/touareg.htm

http://www.temoust.org/spip.php?rubrique5

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář