Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tamašek - jazyk Tuaregů

15. 12. 2007

Foto : Nord-Mali.deTamašek patří do skupiny berberských jazyků, které tvoří jednu větev afroasijské jazykové rodiny.

Afroasijská rodina zahrnuje rozsáhlou oblast západní, a část střední severní Afriky a jihozápad Asie. Patří sem jazyky berberské, semitské (arabština, hebrejština, aramejština ...), čadské, kušitské, omotské a egyptština.

Berberské jazyky (berbersky tamazight), jimiž mluví 10 - 25 milionů lidí, si jsou velmi podobné, většinou se mluví o dialektech berberštiny. Patří sem hlavně jazyky severní Afriky (Maroko - tašelhit, tamazight, tarifit, Alžírsko - kabylština, tašawit) a jazyk saharsko-sahelské oblasti - jazyk Tuaregů neboli tamašek, který je výrazně odlišný, existuje i tendence dělit berberské jazyky na „berberštinu“ (tamazight) a „tuarežštinu“ (tamašek). Původní berberské písmo tifinar (tifinagh), staré přes 2 tisíce let, bylo s příchodem Arabů do severní Afriky postupně nahrazeno arabským písmem. V zemích severní Afriky je arabština i dnes úředním jazykem, většina Berberů mluví tedy arabsky a mnozí i berberským jazykem/dialektem. V poslední době sílí berberské hnutí bojující za rovnoprávnost s Araby, především v Alžírsku (hlavně Kabylové) a Maroku, za právo na vlastní jazyk a kulturu (odkazy : Congrès Mondial Amazigh, Monde berbère, Amazigh world, Tamazgha).

Jazyk Tuaregů se nazývá tamašek a mluví jím 1-3 miliony lidí ve střední části Sahary a Sahelu, nejvíce na severu Nigeru a Mali. Tamašek se značně liší od ostatních berberských jazyků. Zachoval si nejvíce jazykových prvků z dob před příchodem Arabů (říká se, že je to nejčistší forma původní berberštiny) a také je méně ovlivněn arabštinou. Zato přejal mnohé výrazy z jazyků subsaharské Afriky, se kterými byl intenzívně v kontaktu.

Příjezd do Kidalu, sever Mali - nápis v tifinaru. Foto : www.flickr.comTuaregové také jako jediný z berberských národů používal nepřetržitě písemnou podobu jazyka, tifinar, až dodnes. Nelze však mluvit o literatuře, protože kultura Tuaregů existuje pouze v ústním podání. Písmo tifinar se používá jen na krátké zprávy a nápisy.

Vzhledem k tomu, že jde o obrovské území, existuje několik variant podle jednotlivých oblastí :

  • tamahak - výsl. H v oblasti Ahaggar a Ajjer v Alžírsku a Lybii (tahaggart),
  • tamažek - výsl. Ž v oblasti Aïr v Nigeru (tayart),
  • tamašek - výsl. Š v oblasti Iforas - Azawad v Mali a v Burkině Faso (tadhaq v Adrar des Ifoghas, tanaslamt v oblasti Timbuktu, tawallamat v oblasti Azawak na jižním okraji území Tuaregů).

Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou značné (hlavně ve výslovnosti a ve slovní zásobě), v základu si však Tuaregové z různých oblastí rozumějí. Neexistuje žádná jazyková norma, žádný sjednocující standard.

Venkované (kočovníci a obyvatelé vesnic), kteří nikdy nechodili do školy, mluví většinou pouze tímto jazykem. Mladí lidé, kteří školu absolvovali, ovládají také úřední jazyk příslušného státu, což je pro většinu francouzština (Niger, Mali, Burkina Faso) nebo arabština (Alžírsko, Lybie). Případně ovládají i jazyky jiných etnik, pokud žijí v oblastech, kde jsou tyto jazyky silně rozšířené (např. bambara v Mali nebo haussa v Nigeru).

V současné době Tuaregové bojují za zachování a rovnoprávnost jejich národní a kulturní identity, která je představována v první řadě jazykem. Cítí se ohroženi jak ze strany států, v nichž žijí a kde mají dodnes pocit diskriminace, tak i částečně vlastní mladou generací, hlavně ve větších městech, která ve snaze být „moderní“ má tendenci odvracet se od jazyka a kultury svých předků. Navíc následkem ekonomických a politických problémů v Mali a Nigeru část Tuaregů hledala záchranu v jižních oblastech, kde žijí jiná etnika, a časem přejala jejich způsob života, kulturu a samozřejmě i jazyk.

Jazyk Tamasheq

http://www.sorosoro.org/en/the-tamasheq-language

 

Ukázka mluveného (a zpívaného) jazyka tamašek - úryvek z dokumentárního filmu o tuarežské hudební skupině Tinariwen z Kidalu na severu Mali (písnička i vyprávění přípomínají masakr Tuaregů v době první rebelie z roku 1963) :

 

Malý princ - obálka knihy

 

Jedna malá kuriozitka na závěr : přestože tuarežská kultura téměř neobsahuje psanou literaturu, jedna kniha byla do tamašku přeložena a vydána v písmu tifinar, a to Malý princ (A. de Saint-Exupéry). Prý jako uznání za to, jak je v knize krásně zobrazena poušť a její tajemství.

 

Zdroje :

Bibliomonde - Wikipedia (en) - Wikipedia (fr)
S. Chaker : Langue et littérature berbères

 

 

Minislovníček : tamašek - čeština (na ukázku)

adrar - hora, pohoří
akal/ikallan - země
ales (ahales)/midden - muž/muži
amadiur/imudiar - velbloud/velbloudi
amassakul - poutník
aman - voda
amidi/imidiwan - přítel/přátelé
aňa/aitma - bratr/bratři
ar assarat - na shledanou
ara/araten - dítě/děti
ašek/iškan - strom/stromy
ašel/išilan - den/dny
atay - čaj
atri/etran - hvězda/hvězdy
awate/iwutian - rok/roky
éhan/ihanan - stan, domov/stany
idduniya - svět
iman - duše
isalan - zprávy, novinky
iya - ano
kalákala - ne
ma/mat - matka/matky
tamet/tidiediyn - žena/ženy
tamidit/timidiwen - přítelkyně
tannemert (alcher idyen - sever Mali) - děkuji
tarha - láska
tawsit - kmen, rod
ténéré/tinariwen - poušť
tidet - pravda
tufat - zítra, ráno
wallet/šet - dcera/dcery
wallet ma/šet ma - sestra/sestry (=dcera/dcery matky)

Pozn. Fonetický přepis je pouze přibližný - výslovnost se často v různých krajích liší a neexistuje ani jednotný způsob zápisu v tifinaru, přepis do latinské abecedy závisí také na fonetickém systému cizího jazyka, např. slovo ašel se zapisuje achel (z hlediska francouzštiny) nebo ashel (z hlediska angličtiny), slovo tawsit (angl.) /taousit (fr.) vyslovujeme tausit.

Hrdelní r (podobné jako ve francouzštině) se přepisuje jako gh (assaghat, tifinagh), nebo r (assarat, tifinar) - pak se neodlišuje od r podobného českému (např. ve slově ténéré).

Hláska podobná českému ď se přepisuje gu - g‘ - di (imuguar - imug’ar - imudiar, nebo Aguel’hoc - Adiel’hoc : městečko v Mali).

Slova, která začínají (a často také končí) na souhlásku t jsou rodu ženského : tamet, tausit, ténéré, tidet, tifinar ... Takových slov je velmi mnoho a také ženský rod se tvoří připojením t na začátek a konec slova : amidi (přítel) - tamidit (přítelkyně), Amazir (Berber) - Tamazirt (Berberka, berberština).

Další příklady - viz Přísloví Tuaregů.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Maly princ

Lucie Hanusova,9. 6. 2010 2:25

Prosim o radu, kde bych mohla sehnat Maleho prince v tamasiku? Dekuji.

Re: Maly princ

Romana,10. 6. 2010 22:14

To opravdu nevím. Bližší informace ke knize viz :
http://www.elpetitprincep.eu/ - jazyk Tamazight (Hoggar) nebo http://www.fragomeni.it/collezione/collezione.php (jazyk Algeria - Berber Hoggar). Zkuste jim napsat, třeba vám poradí (vypadá to, že autoři stránek mají knihu ve sbírce).