Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tin-Hinan, tajemná královna Tuaregů

 

 Královna Tin-Hinan. Autor : Hocine Ziani. Zdroj : wikipedia.

Královna Tin-Hinan. Autor obrazu : Hocine Ziani. Zdroj : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tin_Hinan

Byla vznešená a neodolatelně krásná, s velkýma, planoucíma očima, světlé pleti a pravidelných rysů. Pocházela z berberského kmene Beraber, z oázy Tafilalet na úpatí marockého Atlasu. Cestovala pouští na nádherném bílém velbloudovi v doprovodu své společnice a služebné, která se jmenovala Takamat. Po dlouhých týdnech putování Saharou dorazila do malé opuštěné oázy na úpatí impozantních skalnatých hor Ahaggar, jejichž špičaté vrcholky se ztrácely v mracích.

 

Assekrem.Hoggar.

Horský masív Ahaggar (plošina Assekrem). Foto : P. Gruban. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asskrem_Hoggar_3.jpg 

 

Místo jí učarovalo, a tak se tam rozhodla zůstat. Ačkoli oáza byla liduprázdná, vysoko v horách, v nepřístupných jeskyních žili lidé kmene Isebeten. Byli velmi prostí a zaostalí, ale mírumilovní. Mluvili archaickým jazykem a živili se lovem muflonů, chovem koz a sběrem divokých plodů. Krása a vznešenost neznámé cizinky je okouzlila a Tin-Hinan se záhy stala jejich královnou.

Tin-Hinan měla tři dcery : Tinert (antilopa), Tahenkot (gazela) a Tamerwelt (zaječice), které se staly zakladatelkami tří vládnoucích kmenů, z nichž nejvyšší postavení získal kmen Kel Rela. Dcery služebné Takamat založily podřízené kmeny Ihadhanaren, Aït Loaien a Dag Rali. Tin-Hinan jim věnovala oázy na úpatí hor, které se staly jejich majetkem a na které jejich potomci mají dodnes dědičné právo.

Takto se Tin-Hinan stala zakladatelkou Kel Ahaggar, prvního kmenového svazu Tuaregů.

 

Legenda a Tuaregové

Tak praví legenda, kterou si dodnes ahaggarští Tuaregové vyprávějí a která pro ně představuje počátek jejich dějin. Legenda existuje ve více variantách, které se od sebe liší v detailech, ale hlavní kostra příběhu je všem verzím společná. Neříká však, proč Tin-Hinan opustila svou zemi a vydala se na obtížnou cestu pouští, zda putovala pouze se svou služebnou či zda je doprovázeli i muži, ani kdo byl otcem jejich dětí. Pro Tuaregy to není důležité, neboť legenda uvádí všechny podstatné informace o jejich společnosti.

V první řadě dokládá příslušnosti Tuaregů k Berberům (berberský původ Tin-Hinan). Putování Tin-Hinan pouští a její jméno (poutnice) odpovídá kočovnému způsobu života Tuaregů a jejich schopnosti se v poušti bez problémů pohybovat. Tin-Hinan také dala Tuaregům velblouda, který má v životě pouštních kočovníků zásadní význam. Bez nich by těžko přežili, dobývali nová území či vedli karavanní obchod. Chov vysokých bílých velbloudů je dodnes pýchou Tuaregů.

A především se Tin-Hinan stala královnou místního lidu, čímž získala pro sebe i své potomstvo (všechny kmeny skupiny Kel Ahaggar) právo na území. Její vztah s Takamat ospravedlňuje nadřazený a podřízený vztah kmenů, které vzešly z jejich potomků. Ty, které založily dcery Tin-Hinan, jsou "urozené" (vládnoucí, kmeny válečníků). Kmeny vzešlé z potomků služebné Takamat jsou vládnoucím kmenům povinovány úctou a odváděním daní (kmeny pastevců).

Příchod Tin-Hinan na cizí území, ovládnutí původních obyvatel a vytvoření nového společenství ve spojení s nimi odpovídá způsobu, jak se Tuaregové postupně usazovali na nových územích. Místní obyvatelstvo začlenili do své společnosti a postupně s ním splynuli. Většinou mu také přisoudili nižší postavení. Některé verze legendy uvádějí, že "urozený" kmen Kel Rela vznikl spojením dcery Tin-Hinan a příslušníka jiného tuarežského kmene, kdežto podřízené kmeny založily dcery služebné Takamat ve spojení s původními obyvateli Isebeten. Příslušníci kmene Dag Rali dodnes zdůrazňují, že jsou potomci nejen Takamat, ale i místního kmene Isebeten. To se může zdát podivné, neboť je legenda líčí jako lidi primitivní až hloupé. Na druhou stranu ale byli původními obyvateli kraje, žili zde před příchodem Tin-Hinan, tedy dříve než předkové vládnoucího kmene Kel Rela. A to je velmi důležité, protože to zvyšuje jejich prestiž.

Krása a charisma Tin-Hinan, její vnitřní síla a schopnost ovládnout celý kmen, to vše zdůrazňuje úctu, jakou dodnes Tuaregové chovají vůči ženám. Žena má u nich v porovnání s většinou afrických kultur výjimečné postavení, je majitelkou a paní domu (stanu), je silná, samostatná, kultivovaná - ona vychovává a vzdělává děti, vypráví staré příběhy, zpívá písně a také je skládá, hraje na hudební nástroje, učí děti písmu tifinar a základům náboženství, zkrátka uchovává a předává dalším generacím veškeré znalosti, tradice a kulturu.

Na počátku nové společnosti je Tin-Hinan a její služebnice, na počátku nových kmenů jsou jejich dcery, vždy ženy. O mužích není ani zmínka, jako by otcové, synové nebo bratři nebyli důležití. To vysvětluje matrilineární princip společnosti : postavení jedince ve společnosti a jeho příslušnost ke kmeni se odvozuje od matky. Děti sestry se těší stejné pozornosti jako děti vlastní, někdy i větší. Strýc z matčiny strany je povinen se o děti sestry v případě potřeby postarat. Dokonce dědicem vlády bývá ne syn, ale synovec předchozího náčelníka, přesněji syn jeho sestry. U Kel Djanet (jihových. Alžírsko), kteří už dávno nekočují a žijí v domech, může pouze dědit půdu žena, muž nikdy.

Zajímavé je, že podle jedné z verzí se Tin-Hinan vdala za náčelníka Kel Ahaggar jménem Sidi ag Mohammed Elkhir. A podle historiků se právě až od tohoto náčelníka začal uplatňovat princip, že vládu dědil syn sestry. Předtím dědil náčelnický "buben" vlastní syn.

Nejsou ale jen Kel Ahaggar a není jen Tin-Hinan. Existují i další kmenové svazy (Kel Ajjer, Kel Aïr ...), které mají své legendy a své zakladatelky. Například v oblasti Iférouan (Niger) se vypráví o ženě jménem Sabnas, která přijela na velbloudovi v doprovodu dvou služebných. Místní náčelník Azerzer si ji vzal za ženu a jako věno jí daroval území Iférouan. Od té doby vládnou kraji potomci Sabnas na základě dědičného práva.

 

Tin-Hinan pohledem historiků

Když Francouzi počátkem 20. století ovládli Ahaggar, objevili pro svět Tuaregy a také jejich legendu o Tin-Hinan, která už od počátku vzbuzovala zvědavost badatelů. Co je legenda a co skutečnost?

Vědci objevili ve slavném historickém díle arabského učence Ibn Chaldúna z 15. století zmínku o ženě zvané "kulhavá Tiski", která je tu představena jako "pramáti" všech zahalených obyvatel pouště. Vznikla tak teorie, žeTin-Hinan a "kulhavá Tiski" jsou jedna a tatáž osoba.

V roce 1925 přinesly archeologické výzkumy úžasný objev: u vesničky Abalessa, 80km od Tamanrassetu (hlavní město Ahaggaru) byla nalezena monumentální hrobka s 11 místnostmi, vzájemně propojenými a obehnanými kamennou zdí. V jedné z těchto místností byly na podlaze ohromné kamenné desky, pod nimiž se skrýval podzemní hrob. A v něm na dřevěném vyřezávaném loži spočívala ženská kostra v zachovalém stavu, s mnoha cennými předměty a zlatými a stříbrnými šperky. Tin-Hinan! Vědci byli přesvědčeni, že našli přesně to, co hledali. A s určitými otazníky jsou o tom přesvědčeni stále. Kostra putovala dokonce do New Yorku, aby ji shlédli i američtí badatelé. Dnes je uložena a vystavena v muzeu Bardo v Alžíru.

Vědci zjistili, že hrob pochází ze 4. století nl. V té době byla severní Afrika součástí římské říše, což by mohlo vysvětlovat odchod Tin-Hinan ze své země, zmítané odbojem Berberů proti tombeau_tin_hinan.jpgřímské nadvládě. Nalezené předměty a šperky prozrazují původ z oblasti afrického Středomoří. Tvar a velikost hrobky, na Sahaře zcela ojedinělé, připomíná římskou pevnost. Podle jedné z teorií se tam zastavila skupinka římských vojáků, kteří prchali před berberskými povstalci. Zřejmě si postavili malou obrannou pevnost a po čase, když nebezpečí pominulo, zase odešli. Místní obyvatelé pak pevnost použili jako hrobku.

Maketa hrobky Tin-Hinan, Muzeum Bardo, Alžír.
Zdroj :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tombeau_Tin_Hinan.jpg

V r. 1968 byly provedeny další archeologické analýzy ostatků Tin-Hinan a přinesly nové informace : jedna noha byla postižena deformací, která musela majitelce kostry způsobit těžké kulhání. To potvrzuje teorii o "kulhavé Tiski". Na druhé straně ale zpráva zpochybňuje, že šlo o ženu. Výška 170-175 cm, široký hrudník, úzká pánev, štíhlé nohy - kostra tvarem připomíná spíš muže. Nebýt toho, že šperky jsou vyloženě ženské, vědci by se přiklonili k názoru, že kostra patřila muži. Pokud to byla žena, měla mužskou postavu a je téměř vyloučené, že měla děti.

Později objevil M. Gast v In-Saláhu arabský rukopis, v němž je krátká zpráva o Tin-Hinan Wallet Malik (dcera Malika), která se zastavila v oáze In-Saláh cestou do Ahaggaru v r. 1620. Jméno Tin-Hinan je zapsáno tifinarem, ačkoli celý text rukopisu je psán arabským písmem. Žádné další podrobnosti tam nejsou, není ani jasné, proč se o tom autor textu vůbec zmiňuje. Nicméně tato informace by odpovídala historické době, kdy se podle historiků skutečně utvářelo kmenové seskupení Kel Ahaggar (17.-18.stol.). I samotní Tuaregové mají představu, že Tin-Hinan přišla asi před 200-300 lety, v podstatě "nedávno".

 

Legenda stále žije

Tuaregům je celkem jedno, jestli je kostra z Abalessy Tin-Hinan či kdokoli jiný. Tin-Hinan žije v jejich paměti i ve vzduchu, který dýchají. Je pro ně symbolem jejich národní existence, jejich kultury a tradic. Tin-Hinan ale ožívá i v představách cizinců, které legendární příběh zaujal.

Už v r. 1918 poskytla legenda námět románu Atlantida, který napsal francouzský spisovatel Pierre Benoît. Tin-Hinan se v románu jmenuje Antinea a je záhadnou vládkyní kraje Ahaggar, který je podle autora záhadně zmizelou Atlantidou.

tin-hinan.jpegAlžírský režisér Rabie Ben Mokhtar natočil r. 2007 polodokumentární film Tin Hinan ... tuarežská legenda (Tin-Hinan...Légende touarègue, 52 mn). Film líčí strastiplnou cestu Tin-Hinan pouští, prchající před krutými útočníky, kteří napadli její město. Když pak Tin-Hinan dorazí po mnoha útrapách k ahaggarským Tuaregům, pozná mladého Amastana, kandidáta na právě uvolněné náčelnické místo. Pomůže mu překonat nástrahy jeho soupeřů a usmíří znesvářené kmeny. Amastan pak stane v čele celého kmenového svazu a Tin-Hinan se stane jeho ženou.

Další alžírský režisér Yahia Mouzahem natočil o rok později krátký fiktivní dokument Tin-Hinan (26mn). Malá ukázka z filmu :

 

Tin-Hinan je také název festivalu saharské kultury, který se koná každý rok v Tamanrassetu. Od roku 2010 nese název Mezinárodní festival umění Ahaggaru (Abalessa-Tin Hinan). Část akcí se koná u hrobky Tin-Hinan v Abalesse.

 

Zdroje :

BADI, D., Tin Hinan : un modèle structural de la société touarègue. / Dida Badi, p. 199-205 ; In : Etudes et documents berbères, n° 12 (1995)

GAST M., Témoignages nouveaux sur Tin-Hinan, ancêtre légendaire des Touaregs Ahaggar. Revue de l’Occident musulman et de la Méditerrane, 13, 1973, pp. 395-40. Aix-en Provence.

GREBENARD D., Le tombeau d’Abalessa et la légende de Tin-Hinan. Athar, no 4, Alger, 1993.

PANDOLFI, P., Les Touaregs de l'Ahaggar, Sahara algérien: parenté et résidence chez les Dag-Ghâli. KARTHALA Editions, Paris. 1998.

Tin-Hinan, reine des Touaregs, Radio France internationale

Tin-Hinan, Wikipedia

L’énigmatique Tin Hinan, journal L'Expression (Algérie)

Tin Hinan, une reine ou un roi ? Elwatan

Festival International Des Arts de l'AhaGgar - Facebook

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ai.Marketing Register ? MarketBot Cashback Artificial.

RalphZef,14. 4. 2021 16:12

Ai.Marketing Register ? MarketBot Cashback Artificial.

https://aimarketing-reg.com/

We offer the best cashback the is on the market. The cashback rate difference between us. MarketBot. Earn up to 35% cashback! . Without complications. Over 20,000 online stores. Cashback Directory. About Us. MarketBot Protect. Read The FAQ. Join The Team. Only need to fund the advertising budget, earn a regular income for you. Make up to 35% Affiliate program Promote goods to friends and get 5% on their purchases. To 35% cashback. Ai Marketing. AI Technology. MarketBot.

and an objective plan.

Haywarddxk,13. 4. 2021 21:00

, text and illustrations to which

бурение скважин под ключ

Andreasqov,9. 4. 2021 12:18

Здравствуйте друзья!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора.
Увидимся!

try sildenafil 21253

Evelineei,8. 4. 2021 11:17

https://ingogf.com/ - what are viagra pills

lga in lagos

AngelEvext,30. 3. 2021 17:20

latest news nigeria https://www.fmohconnect.gov.ng/health_system.html

Укладываем ламинат своими руками без опыта

HazelHed,27. 3. 2021 10:57

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

<b>ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_id=vtirbpq3Y6wY
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

пленка для стекол автомобиля цена купить

Antoniowlz,27. 3. 2021 8:53

Доброго времени суток дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Бизнес-центры, магазины, офисы, частные и жилые дома — за время своего существования на строительном рынке Беларуси компания «Защитные пленки» зарекомендовала себя как серьезная и профессиональная команда специалистов, готовых помочь своим заказчикам в реализации проектов любой сложности. Когда у вас на службе уникальные технологии комфорта, надежности и энергосбережения, все идеи легко воплотить в жизнь! При неправильном выборе партнера вы рискуете не только потерять деньги, затраченные на выполнение заказа, но и потратить время и средства на повторное изготовление стеклопакетов!Профессиональное нанесение оконных пленок на стекло и изготовление качественного противоударного стекла — это очень скрупулезная работа, требующая хорошего знания свойств пленок, многолетнего опыта работы специалистов, а также учета происходящих физических процессов при оклейке стекла.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

Укладываем ламинат своими руками без опыта

HazelHed,26. 3. 2021 13:29

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

[b]ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ[/b]
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_7148801988201534374
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

list of nigeria ministers

AngelEvext,25. 3. 2021 10:59

best hospitals in abuja https://fmohconnect.gov.ng/health_system.html

скинали на кухню из стекла каталог

Ruslanwsx,23. 3. 2021 23:03

Привет товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса. Наша организация работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Изготовим для вас и установим душевую кабину из стекла на заказ. Профессиональные замерщики и монтажники. Мы используем различные типы материалов и фурнитуры для создания душевых кабин и душевых перегородок любого дизайна и конструкции, устанавливаем на поддоны или без поддонов. У нас вы сможете заказать стекло для душевой кабины по индивидуальным размерам и проекту. Выполним доставку изделия и его монтаж.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing

скважина на воду цена

Andreasbvh,19. 3. 2021 9:47

Добрый день дамы и господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Итак, вам нужна собственная скважина и вы решаете самостоятельно обеспечивать себя чистой водой — на своем загородном участке или на промышленном объекте в Минской области. Поздравляем с первым шагом. Но до того как мы приступим к бурению вашей скважины, вам предстоит сделать еще один выбор — решить, какая скважина у вас будет. Выбрать предстоит из двух вариантов: шнековая (до 35-40м) или артезианская (от 40м). Артезианская скважина бурится роторным способом. Этот способ бурения дороже уже по той причине, что сама скважина глубже. Цены на прохождение одного погонного метра при бурении артезианской или фильтровой скважины существенно не отличаются, однако за счет глубины конечная цена на роторное бурение выше.
От всей души Вам всех благ!

пробурить скважину на воду цена

Donaldspa,16. 3. 2021 8:32

Доброго времени суток товарищи
Бурение скважин Бурение скважин на воду в Минске и Минской области — это процесс разрушения земельных пород в
вертикальном направлении с целью добычи воды из недр земли с применением
специального бурового оборудования, буровых установок на базе ЗИЛ 131, или буровых
установок на гусеничном ходу. В результате формируется скважина, ствол которой
укрепляется обсадными трубами.
Стоимость бурения скважины на воду зависит от глубины, сложности геологического
разреза, конструкции скважины и начинается от 50 рублей
Глубина скважины в разных районах разная и может достигать 200 метров
Почему бурить скважину на воду стоит в компании «БурТехСервис»?
Доступные цены
Только качественные материалы
Собственный парк техники
Гарантия на все выполненные работы
Немного о нашей компании “БурТехСервис”
С 2010 года компания “БурТехСервис” активно осуществляет свою деятельность по бурению скважин на воду под ключ. Обратившись к нам, жители частных домов и коттеджей получают возможность иметь собственный источник воды, обустроенный и готовый к эксплуатации.
Наши заказчики рука об руку проходят с нами весь путь от изучения территории своего участка, структуры почвы и ее глубины, до бурения и обустройства. После этого вы получите полезные рекомендации, как эксплуатировать и ухаживать за пробуренной скважиной, чтобы она работала на радость Вам долгие годы. Выдаем гарантию на весь комплекс работ. В случае возникновения неполадок в работе скважины и поломок, наши специалисты быстро устранят их.
Собственная техника для бурения
В распоряжении “БурТехСервис” имеется полной набор специальной техники. Это техника и оборудование, применяемые на всех этапах буровых работ, включая земельные работы. Вы можете ознакомиться со буровыми комплектами , а также с фотографиями техники в процессе бурения скважины .
Все работы по бурению осуществляются нашими специалистами со стажем работы более 10 лет в этой сфере. Ими пробурено более 2500 скважин, они знают все о структуре и глубине залегания водоносных слоев в Минской области, и с удовольствием поделятся с вами своими знаниями и практическими навыками и интересующимися заказчиками.
Гарантийный талон и паспорт на скважину
“БурТехСервис” выполняет свою деятельность строго в соответствии с установленными нормативными положениями, требованиями и нормами законодательства Республики Беларусь об охране и использовании водных ресурсов.
В зависимости от целей и нужд нашего заказчика выполняем бурение как скважин на песок (до первого водоносного слоя – песчаный слой), так и артезианских скважин, расположенных глубже (водоносный слой – известняк, в котором естественными способами отфильтровывается вода).
По окончании сотрудничества с нашей компанией “БурТехСервис” , вы получаете “Договор”, “Акт выполненных работ”, “Паспорт на скважину“, “Гарантийный талон”.
Стоимость бурения скважины
В стоимость бурения 1 метра скважины входит:
Проезд к месту бурения
Буровые работы
Труба нПВХ из пищевого пластика
Монтаж обсадной трубы
3-метровый фильтр из полиамидной сетки галунного плетения европейского производства
Обсыпка фильтра фильтрующим песком
Прокачка скважины
Карта глубин бурения скважин Минской и Гродненской областей
Чтобы узнать ориентировочную глубину залегания вашего водоносного слоя, нажмите на карту. Для получения более точных сведений свяжитесь с нами по контактному номеру +375 29/33 3220505

заказ раздвижных дверей

Bogdanhll,15. 3. 2021 3:52

Привет товарищи!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

for handwritten publishers

Businessrnc,10. 3. 2021 21:33

55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

Нужны услуги типографии

Nemebavy,6. 3. 2021 10:15

Добрый день.
Порекомендуйте хорошую типографию для заказа книг
Мы работали с одной типографией, качество, цены и скорость у них отличное,
но они находятся в Красноярске, а мне нужно в Питере.
Это печать дипломов https://kraft-pt.ru/products/gramoty-diplomy-sertifikaty

договор на бурение скважины

Andreikdu,5. 3. 2021 14:25

Правильное бурение скважин на водуБурение скважин на воду — довольно сложный процесс, он может производиться различными способами. Но основные этапы бурения одинаковы. Так, в первую очередь, бурильная установка, оборудованная определенным типом бура, разрушает породу, затем происходит изъятие раздробленных фракций, и на завершающем этапе стенки скважины укрепляются обсадными трубами.Применение различных технологий бурения в основном обусловлено структурой грунта и глубиной залегания водоносного слоя. На сегодняшний день бурильщики используют следующие методы:
роторный способ прохождения;гидробурение с промывкой скважины;
бурение с применением пневмоударного инструмента;шнековый способ бурения.
Роторное бурение скважин изначально использовалось при разработке скважин в нефтедобывающей промышленности. Одако этот способ прекрасно зарекомендовал себя и при создании водозаборов. Разрушение породы достигается вращением и одновременным давлением рабочего инструмента, имеющего значительную массу. По завершению прохождения определенного участка, устанавливают обсадную трубу. Дальнейшую работу производят аналогично, но роторным долотом с немного меньшим диаметром. Бурение скважины продолжают до достижения водного горизонта.Наиболее легкий способ создания скважины на воду – гидробурение. В этом случае происходит направленное размытие грунта внутри опускающейся под собственным весом обсадной трубы.Принцип действия пневмоударного инструмента – преобразование энергии сжатого воздуха в кинетическую. Отличительной особенностью такого способа являются две одновременно действующие силы: сила удара и вращательные движения бура.Шнековое бурение, как самый старый и давно известный метод, тем не менее не утратил актуальности и в наши дни. Метод действия прост и понятен. Постепенное внедрение в породу шнека с ножами различной ширины позволяет одновременно углублять скважину и вынимать разрушенные обломки породы, почвы.Бурение скважин на воду в минской области можно производить одним способом или комбинировать различные, в зависимости от структуры грунта.Наша компания «БурАвтоГрупп» использует исключительно роторный метод бурения.Он оптимален для твердых скальных пород, а гидробурение предполагает наличие более мягкой структуры почвы. Шнековое бурение не применяют на заболоченных участках.
По завершению бурильных работ и установки обсадных труб наши специалисты прокачивают скважину, потому что нужно обязательно дождаться стабильного напора и проверить воду на чистоту и качество.

клининговая компания в минске цены

Duglasusj,28. 2. 2021 0:42

Здравствуйте товарищи! https://drive.google.com/file/d/14O9w55SwmlE2-tlnmfFQS62GmpBmQNET/view?usp=sharing
Уборка квартир в Минске – услуга, которую мы предоставляем комплексно. Важную составляющую комфорта и уюта в квартире – порядок и чистоту, доверяют нам как профессионалам в клининговых услугах. Конечно, хочется минимизировать время и силы, потраченные на уборку и при этом сделать так, чтобы квартира «заблестела». Мы предлагаем быструю уборку в комнатах, на кухне, в санузле и коридоре безопасными моющими средствами! Наша команда специалистов справляется с любыми «особенностями» квартир. Даже запущенное состояние помещений не помешает нашим специалистам добиться 100% чистоты. Мы справляемся с работой вне зависимости от площади объекта и сложности уборки за счет использования специализированных средств и подбора наиболее оптимальных технологий уборки. В среднем процесс занимает 2-3 часа!

for handwritten publishers

Edelbrockcse,24. 2. 2021 1:41

55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

сколько стоит пробурить скважину для воды

Donaldxlv,23. 2. 2021 6:24

Доброго времени суток товарищи
Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера
Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа.В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края.Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца.В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой.
К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой.Монтируются вспомогательные приборы.Проверка работоспособности системы и ее герметичности.Засыпают траншею песком.Монтаж завершен.
Обустройство скважины с помощью адаптера. В чем преимущества?
Подходит для комфортного пользования скважиной круглый годОбустройство скважины с адаптером позволит использовать пространства на Вашем участке наиболее оптимально и сэкономит егоУстановка адаптера на глубине 1,5-2 метра препятствует замерзанию скважиныПростой монтаж и демонтаж в случае, владелец не пользуется домом зимой (насос с адаптером легко доставать и возвращать на место)Отсутствует необходимость проведения земельных работ при обустройстве скважиныСвоим качеством в работе не уступает другим видам обустройства скважинВыгодно и экономично для заказчика
Как влияет материал адаптера на срок его службы при обустройстве скважины?
Рассмотрим, из каких материалов может изготавливаться адаптер:
Адаптер из латунных сплавов является самым дешевым вариантом и служит 5-7 летБронзовый адаптер может исправно эксплуатироваться до 25 лет. Но этот материал дорогой и редко встречается в продаже.Адаптер из нержавеющей стали наиболее популярный вариант ввиду своих свойств. Способен проработать исправно до 25 лет. Его отличительная особенность в том, что адаптер не склонен создавать с течением времени вредные примеси в питьевой воде, добываемой из скважины.Адаптер из сплавов DZR обладает устойчивостью к потере цинка, то есть к коррозии. Питьевая вода не портиться при использовании такого адаптера совершенно не портится. DZR-адаптер хорошо служит долгие годы.

on external conditions in which

KitchenAidhjv,12. 2. 2021 19:25

which is carried out by the printing