Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tin-Hinan, tajemná královna Tuaregů

 

 Královna Tin-Hinan. Autor : Hocine Ziani. Zdroj : wikipedia.

Královna Tin-Hinan. Autor obrazu : Hocine Ziani. Zdroj : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tin_Hinan

Byla vznešená a neodolatelně krásná, s velkýma, planoucíma očima, světlé pleti a pravidelných rysů. Pocházela z berberského kmene Beraber, z oázy Tafilalet na úpatí marockého Atlasu. Cestovala pouští na nádherném bílém velbloudovi v doprovodu své společnice a služebné, která se jmenovala Takamat. Po dlouhých týdnech putování Saharou dorazila do malé opuštěné oázy na úpatí impozantních skalnatých hor Ahaggar, jejichž špičaté vrcholky se ztrácely v mracích.

 

Assekrem.Hoggar.

Horský masív Ahaggar (plošina Assekrem). Foto : P. Gruban. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asskrem_Hoggar_3.jpg 

 

Místo jí učarovalo, a tak se tam rozhodla zůstat. Ačkoli oáza byla liduprázdná, vysoko v horách, v nepřístupných jeskyních žili lidé kmene Isebeten. Byli velmi prostí a zaostalí, ale mírumilovní. Mluvili archaickým jazykem a živili se lovem muflonů, chovem koz a sběrem divokých plodů. Krása a vznešenost neznámé cizinky je okouzlila a Tin-Hinan se záhy stala jejich královnou.

Tin-Hinan měla tři dcery : Tinert (antilopa), Tahenkot (gazela) a Tamerwelt (zaječice), které se staly zakladatelkami tří vládnoucích kmenů, z nichž nejvyšší postavení získal kmen Kel Rela. Dcery služebné Takamat založily podřízené kmeny Ihadhanaren, Aït Loaien a Dag Rali. Tin-Hinan jim věnovala oázy na úpatí hor, které se staly jejich majetkem a na které jejich potomci mají dodnes dědičné právo.

Takto se Tin-Hinan stala zakladatelkou Kel Ahaggar, prvního kmenového svazu Tuaregů.

 

Legenda a Tuaregové

Tak praví legenda, kterou si dodnes ahaggarští Tuaregové vyprávějí a která pro ně představuje počátek jejich dějin. Legenda existuje ve více variantách, které se od sebe liší v detailech, ale hlavní kostra příběhu je všem verzím společná. Neříká však, proč Tin-Hinan opustila svou zemi a vydala se na obtížnou cestu pouští, zda putovala pouze se svou služebnou či zda je doprovázeli i muži, ani kdo byl otcem jejich dětí. Pro Tuaregy to není důležité, neboť legenda uvádí všechny podstatné informace o jejich společnosti.

V první řadě dokládá příslušnosti Tuaregů k Berberům (berberský původ Tin-Hinan). Putování Tin-Hinan pouští a její jméno (poutnice) odpovídá kočovnému způsobu života Tuaregů a jejich schopnosti se v poušti bez problémů pohybovat. Tin-Hinan také dala Tuaregům velblouda, který má v životě pouštních kočovníků zásadní význam. Bez nich by těžko přežili, dobývali nová území či vedli karavanní obchod. Chov vysokých bílých velbloudů je dodnes pýchou Tuaregů.

A především se Tin-Hinan stala královnou místního lidu, čímž získala pro sebe i své potomstvo (všechny kmeny skupiny Kel Ahaggar) právo na území. Její vztah s Takamat ospravedlňuje nadřazený a podřízený vztah kmenů, které vzešly z jejich potomků. Ty, které založily dcery Tin-Hinan, jsou "urozené" (vládnoucí, kmeny válečníků). Kmeny vzešlé z potomků služebné Takamat jsou vládnoucím kmenům povinovány úctou a odváděním daní (kmeny pastevců).

Příchod Tin-Hinan na cizí území, ovládnutí původních obyvatel a vytvoření nového společenství ve spojení s nimi odpovídá způsobu, jak se Tuaregové postupně usazovali na nových územích. Místní obyvatelstvo začlenili do své společnosti a postupně s ním splynuli. Většinou mu také přisoudili nižší postavení. Některé verze legendy uvádějí, že "urozený" kmen Kel Rela vznikl spojením dcery Tin-Hinan a příslušníka jiného tuarežského kmene, kdežto podřízené kmeny založily dcery služebné Takamat ve spojení s původními obyvateli Isebeten. Příslušníci kmene Dag Rali dodnes zdůrazňují, že jsou potomci nejen Takamat, ale i místního kmene Isebeten. To se může zdát podivné, neboť je legenda líčí jako lidi primitivní až hloupé. Na druhou stranu ale byli původními obyvateli kraje, žili zde před příchodem Tin-Hinan, tedy dříve než předkové vládnoucího kmene Kel Rela. A to je velmi důležité, protože to zvyšuje jejich prestiž.

Krása a charisma Tin-Hinan, její vnitřní síla a schopnost ovládnout celý kmen, to vše zdůrazňuje úctu, jakou dodnes Tuaregové chovají vůči ženám. Žena má u nich v porovnání s většinou afrických kultur výjimečné postavení, je majitelkou a paní domu (stanu), je silná, samostatná, kultivovaná - ona vychovává a vzdělává děti, vypráví staré příběhy, zpívá písně a také je skládá, hraje na hudební nástroje, učí děti písmu tifinar a základům náboženství, zkrátka uchovává a předává dalším generacím veškeré znalosti, tradice a kulturu.

Na počátku nové společnosti je Tin-Hinan a její služebnice, na počátku nových kmenů jsou jejich dcery, vždy ženy. O mužích není ani zmínka, jako by otcové, synové nebo bratři nebyli důležití. To vysvětluje matrilineární princip společnosti : postavení jedince ve společnosti a jeho příslušnost ke kmeni se odvozuje od matky. Děti sestry se těší stejné pozornosti jako děti vlastní, někdy i větší. Strýc z matčiny strany je povinen se o děti sestry v případě potřeby postarat. Dokonce dědicem vlády bývá ne syn, ale synovec předchozího náčelníka, přesněji syn jeho sestry. U Kel Djanet (jihových. Alžírsko), kteří už dávno nekočují a žijí v domech, může pouze dědit půdu žena, muž nikdy.

Zajímavé je, že podle jedné z verzí se Tin-Hinan vdala za náčelníka Kel Ahaggar jménem Sidi ag Mohammed Elkhir. A podle historiků se právě až od tohoto náčelníka začal uplatňovat princip, že vládu dědil syn sestry. Předtím dědil náčelnický "buben" vlastní syn.

Nejsou ale jen Kel Ahaggar a není jen Tin-Hinan. Existují i další kmenové svazy (Kel Ajjer, Kel Aïr ...), které mají své legendy a své zakladatelky. Například v oblasti Iférouan (Niger) se vypráví o ženě jménem Sabnas, která přijela na velbloudovi v doprovodu dvou služebných. Místní náčelník Azerzer si ji vzal za ženu a jako věno jí daroval území Iférouan. Od té doby vládnou kraji potomci Sabnas na základě dědičného práva.

 

Tin-Hinan pohledem historiků

Když Francouzi počátkem 20. století ovládli Ahaggar, objevili pro svět Tuaregy a také jejich legendu o Tin-Hinan, která už od počátku vzbuzovala zvědavost badatelů. Co je legenda a co skutečnost?

Vědci objevili ve slavném historickém díle arabského učence Ibn Chaldúna z 15. století zmínku o ženě zvané "kulhavá Tiski", která je tu představena jako "pramáti" všech zahalených obyvatel pouště. Vznikla tak teorie, žeTin-Hinan a "kulhavá Tiski" jsou jedna a tatáž osoba.

V roce 1925 přinesly archeologické výzkumy úžasný objev: u vesničky Abalessa, 80km od Tamanrassetu (hlavní město Ahaggaru) byla nalezena monumentální hrobka s 11 místnostmi, vzájemně propojenými a obehnanými kamennou zdí. V jedné z těchto místností byly na podlaze ohromné kamenné desky, pod nimiž se skrýval podzemní hrob. A v něm na dřevěném vyřezávaném loži spočívala ženská kostra v zachovalém stavu, s mnoha cennými předměty a zlatými a stříbrnými šperky. Tin-Hinan! Vědci byli přesvědčeni, že našli přesně to, co hledali. A s určitými otazníky jsou o tom přesvědčeni stále. Kostra putovala dokonce do New Yorku, aby ji shlédli i američtí badatelé. Dnes je uložena a vystavena v muzeu Bardo v Alžíru.

Vědci zjistili, že hrob pochází ze 4. století nl. V té době byla severní Afrika součástí římské říše, což by mohlo vysvětlovat odchod Tin-Hinan ze své země, zmítané odbojem Berberů proti tombeau_tin_hinan.jpgřímské nadvládě. Nalezené předměty a šperky prozrazují původ z oblasti afrického Středomoří. Tvar a velikost hrobky, na Sahaře zcela ojedinělé, připomíná římskou pevnost. Podle jedné z teorií se tam zastavila skupinka římských vojáků, kteří prchali před berberskými povstalci. Zřejmě si postavili malou obrannou pevnost a po čase, když nebezpečí pominulo, zase odešli. Místní obyvatelé pak pevnost použili jako hrobku.

Maketa hrobky Tin-Hinan, Muzeum Bardo, Alžír.
Zdroj :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tombeau_Tin_Hinan.jpg

V r. 1968 byly provedeny další archeologické analýzy ostatků Tin-Hinan a přinesly nové informace : jedna noha byla postižena deformací, která musela majitelce kostry způsobit těžké kulhání. To potvrzuje teorii o "kulhavé Tiski". Na druhé straně ale zpráva zpochybňuje, že šlo o ženu. Výška 170-175 cm, široký hrudník, úzká pánev, štíhlé nohy - kostra tvarem připomíná spíš muže. Nebýt toho, že šperky jsou vyloženě ženské, vědci by se přiklonili k názoru, že kostra patřila muži. Pokud to byla žena, měla mužskou postavu a je téměř vyloučené, že měla děti.

Později objevil M. Gast v In-Saláhu arabský rukopis, v němž je krátká zpráva o Tin-Hinan Wallet Malik (dcera Malika), která se zastavila v oáze In-Saláh cestou do Ahaggaru v r. 1620. Jméno Tin-Hinan je zapsáno tifinarem, ačkoli celý text rukopisu je psán arabským písmem. Žádné další podrobnosti tam nejsou, není ani jasné, proč se o tom autor textu vůbec zmiňuje. Nicméně tato informace by odpovídala historické době, kdy se podle historiků skutečně utvářelo kmenové seskupení Kel Ahaggar (17.-18.stol.). I samotní Tuaregové mají představu, že Tin-Hinan přišla asi před 200-300 lety, v podstatě "nedávno".

 

Legenda stále žije

Tuaregům je celkem jedno, jestli je kostra z Abalessy Tin-Hinan či kdokoli jiný. Tin-Hinan žije v jejich paměti i ve vzduchu, který dýchají. Je pro ně symbolem jejich národní existence, jejich kultury a tradic. Tin-Hinan ale ožívá i v představách cizinců, které legendární příběh zaujal.

Už v r. 1918 poskytla legenda námět románu Atlantida, který napsal francouzský spisovatel Pierre Benoît. Tin-Hinan se v románu jmenuje Antinea a je záhadnou vládkyní kraje Ahaggar, který je podle autora záhadně zmizelou Atlantidou.

tin-hinan.jpegAlžírský režisér Rabie Ben Mokhtar natočil r. 2007 polodokumentární film Tin Hinan ... tuarežská legenda (Tin-Hinan...Légende touarègue, 52 mn). Film líčí strastiplnou cestu Tin-Hinan pouští, prchající před krutými útočníky, kteří napadli její město. Když pak Tin-Hinan dorazí po mnoha útrapách k ahaggarským Tuaregům, pozná mladého Amastana, kandidáta na právě uvolněné náčelnické místo. Pomůže mu překonat nástrahy jeho soupeřů a usmíří znesvářené kmeny. Amastan pak stane v čele celého kmenového svazu a Tin-Hinan se stane jeho ženou.

Další alžírský režisér Yahia Mouzahem natočil o rok později krátký fiktivní dokument Tin-Hinan (26mn). Malá ukázka z filmu :

 

Tin-Hinan je také název festivalu saharské kultury, který se koná každý rok v Tamanrassetu. Od roku 2010 nese název Mezinárodní festival umění Ahaggaru (Abalessa-Tin Hinan). Část akcí se koná u hrobky Tin-Hinan v Abalesse.

 

Zdroje :

BADI, D., Tin Hinan : un modèle structural de la société touarègue. / Dida Badi, p. 199-205 ; In : Etudes et documents berbères, n° 12 (1995)

GAST M., Témoignages nouveaux sur Tin-Hinan, ancêtre légendaire des Touaregs Ahaggar. Revue de l’Occident musulman et de la Méditerrane, 13, 1973, pp. 395-40. Aix-en Provence.

GREBENARD D., Le tombeau d’Abalessa et la légende de Tin-Hinan. Athar, no 4, Alger, 1993.

PANDOLFI, P., Les Touaregs de l'Ahaggar, Sahara algérien: parenté et résidence chez les Dag-Ghâli. KARTHALA Editions, Paris. 1998.

Tin-Hinan, reine des Touaregs, Radio France internationale

Tin-Hinan, Wikipedia

L’énigmatique Tin Hinan, journal L'Expression (Algérie)

Tin Hinan, une reine ou un roi ? Elwatan

Festival International Des Arts de l'AhaGgar - Facebook

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Интернет заработок

ALLenkakig,18. 9. 2019 18:38

Моя тётя долгое время в качестве хобби вышивала картины. При этом работала помощницей по дому и помогала с детьми. Что очень много сил забирало.

Я подарил тёте курс по продаже своих картин на международной площадке.
В итоге за пару месяцев разбирательств с площалкой тётя вышла на доход от 40000р. В месяц

В сравнении работая помощницей по дому она зарабатывала те же 40000р /месяц

Ссылка на курс ниже:

https://w-prostor.zenclass.ru/public/course/0946b9b2-f5ca-4488-9efb-17ba67c1ed98

Free Bitcoin

quickchainSlure,15. 9. 2019 10:00

Grow your bitcoins by 10% per 2 days.
Profit comes to your btc wallet automatically.

Try https://quickchain.cc/#xr
it takes 2 minutes only and let your btc works for you!

Guaranteed by the blockchain technology!

Independent Reviews about Foreign Exchange Brokers

fxbrokerspufF,8. 9. 2019 22:15

Ikhtisar-Peninjauan top-teratas forex perusahaan. https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-indonesia.html

Исаков Георгий Владимирович мошенник

AlexeyRag,7. 9. 2019 21:34

Откат не только вреден для предприятия покупающего по завышенным ценам, но иполезен являясь залогом финансовой стабильности для человека известного в узких кругах как Исаков Георгий Владимирович 10.07.1973 г.р. в не зависимости от того представляет ли Исаков Георгий Владимирович 10.07.1973 г.р. интересы покупателя или поставщика такого как ООО "Гаскет Технолоджи" ИНН 3435911580 или ООО "Тех-ресурс" ИНН 3460075603 цена на поставку будет существенно завышена. Наверное не нужно объяснять как это работает. Налаженная Исаковым Георгием Владимировичем схема откатов при осуществлении поставок улучшает его финансовое положение и крайне пагубно влияет на финансовое положение покупателя если конечно, он не заинтересован в своем банкротстве. Стоит отметить, что предприятия ООО "Гаскет Технолоджи" ИНН 3435911580 или ООО "Тех-ресурс" ИНН 3460075603 чьи интересы лоббирует Исаков Георгий Владимирович являются современными аналогами известной фирмы «Рога и Копыта», а директора этих предприятий обычные «Фунты»

заказ калибровка прошивок ЭБУ автомобилей

AlvaroHog,24. 8. 2019 9:35

Здравствуйте,
Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ
,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на
евро2 и прочих систем.
ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY

для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО!

заказ калибровки прошивки производится через email
max.autoteams@ya.ru
в заказе обязательно указываем:
Тех. задание!
1. Марка авто:
2. Модель:
3. Объём мотора:
4. Коробка (Мт/Ат):
5. Какой ЭБУ:
6. Чем читали:
7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое):
8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки


Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

заказ калибровка прошивок ЭБУ автомобилей

AlvaroHog,22. 8. 2019 14:43

Здравствуйте,
Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ
,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на
евро2 и прочих систем.
ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY

для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО!

заказ калибровки прошивки производится через email
max.autoteams@ya.ru
в заказе обязательно указываем:
Тех. задание!
1. Марка авто:
2. Модель:
3. Объём мотора:
4. Коробка (Мт/Ат):
5. Какой ЭБУ:
6. Чем читали:
7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое):
8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки


Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

Adbot only forward

Adbotten,8. 8. 2019 7:34

Peculiar article, totally what I was looking for.


You actually stated it fantastically!
adbot

Simple question about our life.

CindyAbugs,26. 7. 2019 17:19

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

Уcі медичні заклaди Укрaїни

helper62K,23. 7. 2019 7:50

Peйтинг,відгуки,кoментapі,oгляд,рeцeнзіі,критикa.
Лікаpні
Пpaктикyючі лікapі
Aптеки тa aптeчні мерeжі Укpaїни
Пoлoгoві бyдинки
Приватні клініки
Кocмeтолoгія
Швидка допомoга
Mедичнe стpаxування
Медичні центри
Лабоpaтоpії
Грoмадcькі oрганізації
Cанaторії
Поліклініки
Лікувaння зa кopдoном
Cтoмaтoлoгії
Диcпансeри
https://medhelp.com.ua/odesa/place/11587/centr-quotvi-taquot
https://medhelp.com.ua/odesa/place/13475/zdorovogo-volossa-quotrubennairquot

Ищу информацию

Avdonov50,22. 7. 2019 15:00

Всем здравствуйте.

Возможно ли очистить ошибку AL45 https://prom-electric.ru/articles/1/1329/ на danfoss vlt2800?
Заранее спасибо за любой ответ.

хамер h6 бишкек

asyaRew,5. 7. 2019 9:50

хамер h6 бишкек: https://smartera.in.ua/battery-hummer-h1

Fort Collins Craigslist

PhillipNut,2. 7. 2019 8:21

Or expand what you can do by choosing a different state, city or country in the home page. Be cautious with purchasing a washer dryer set coming from a large family. Enter the details in the ad you have written to promote your bike on Craigslist. Seek is proud of being Australia's leading job site. You could see Email, URL and Note fields as well as a member since date.

Ремонт компьютеров

Kompservice,29. 6. 2019 21:08

https://servicekomp.com.ua/service/remont-kompjuterov/

Seooptimizator.com.ua

seoOptimist,15. 6. 2019 1:06

https://seooptimizator.com.ua/

How to sing with a clear voice?

RobertBRoom,28. 5. 2019 18:29

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

Super Smash Flash 3 Unblocked

DennisMepsy,26. 5. 2019 17:46

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every player likes. It is loaded with action, exciting and practical battle stages and also vibrant noises. This game includes various characters from widely known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.

Новости футбола

FrankPoesk,21. 5. 2019 15:53

https://foootball-blog.blogspot.com/ - foootball-blog.blogspot.com

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/berliniloveyou/

Thomaspaife,20. 5. 2019 20:56

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/bomblovestory/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/highflyingbird/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/fatima/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/imnotcrazy/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/sophiaantipolis/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/savingmrbanks/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thelittlemermaid/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/manto/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/baby/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/chef/