Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třetí povstání Tuaregů v Mali (2006-2009)

15. 1. 2010

2006 - vznik povstání: útoky v květnu, Alžírská dohoda

Sever Mali, kraj Kidal.Přibližně deset let po skončení povstání z 90. let vypuklo na severu povstání třetí. Důvodem byla nespokojenost s plněním mírové smlouvy z r. 1995, v níž se vláda zavázala k politickému a ekonomickému rozvoji severních krajů Mali, nejzaostalejších v celé zemi. Politické závazky byly většinou splněny (decentralizace moci, samospráva území, integrace povstalců do armády), ekonomický rozvoj však  zůstával stále v nedohlednu. Ani po deseti letech se místní obyvatelstvo nedočkalo slibované výstavby základní infrastruktury (silnice, školy, zdravotní střediska, zdroje vody, elektřina apod.).

Pohár trpělivosti přetekl a v květnu 2006 zaútočily ozbrojené skupiny Tuaregů pod vedením několika vůdčích osobností předchozího povstání (Iyad Ag Aghali, Ibrahim Ag Bahanga, Hassan Ag Fagaga) na vojenské základny v Kidalu a v Menace. Prezident Amadou Toumani Touré hned přistoupil k jednání a za pomoci Alžírska jako prostředníka byla v červenci 2006 uzavřena nová mírová smlouva, tzv. Alžírská dohoda („Accords d’Alger“) slibující urychlení ekonomického rozvoje severu Mali.

2007 - útok v srpnu, nová jednání

Uplynul rok, aniž by byly podniknuty jakékoli kroky k nápravě. V srpnu 2007 proto povstalci zaútočili na znovu. Zprvu se jednalo o malou skupinu ozbrojených mužů pod vedením Ibrahima Ag Bahangy, kteří napadli vojenskou kolonu a zajali několik desítek vojáků. Později se k nim přidal i Hassan Ag Fagaga a další mladí Tuaregové nespokojení s chronickou nezaměstnaností v kraji a jeho zaostalostí.

Ibrahim Ag BahangaMístní obyvatelstvo včetně jeho tradičních i politických zástupců nepřijalo bojové akce povstalců s nadšením a v drtivé většině je odsoudilo. Nepřálo si válku a mělo obavy z jejích následků. Navíc Ibrahim Ag Bahanga postrádal větší autoritu a byl považován spíš za dobrodruha než seriózního vůdce. Za spolupráce s místními zástupci začala vláda s Ibrahimem Ag Bahangou opět jednat o příměří a propuštění zajatců, ale už v září došlo k dalším útokům v Tinzaouatène. Armáda je tentokrát úspěšně odrazila a obsadila okolí Tinzaouatène a Kidalu. Povstalci přistoupili na příměří a Ibrahim Ag Bahanga se uchýlil do Alžírska. V jeho rukou ale zůstalo třicet zajatých vojáků.

 
Ibrahim Ag Bahanga - Interview pro stanici Al Jazeera, 2008 (v arabštině).


Jaro 2008 - nové útoky, vznik dalších ozbrojených skupin a všeobecný zmatek

Od října až do počátku března následujícího roku pokračovala jednání o propuštění zajatců. Vláda oznámila, že za finanční spoluúčasti Alžírska uvolnila částku ve výši 1,75 milionů eur na sociálně-ekonomický rozvoj oblasti. Za pomoci alžírských i libyjských prostředníků se nakonec povstalecké hnutí pod názvem Aliance Tuaregů na severu Mali za změnu (Alliance Touareg Nord Mali pour le Changement - ATNMC) s vládou dohodlo o zahájení dialogu o urychlení rozvoje kraje a o snížení počtu vojenských sil v kraji Kidal výměnou za propuštění všech zajatců. Zajatci byli skutečně propuštěni a vypadalo to, že povstání je u konce.

Zcela nečekaně však 13. března, týden po osvobození zajatců, povstalci znovu zaútočili s odůvodněním, že vláda místo aby armádu z oblasti stáhla, jak slíbila, posiluje její přítomnost. Následovala celá série útoků, při nichž zahynulo několik desítek vojáků i povstalců a mnoho vojáků bylo zajato.

Kraj KidalSvým nelogickým počínáním přesvědčil Ag Bahanga většinu lidí, že mu ve skutečnosti nejde o zájmy Tuaregů, ale pouze o peníze. Za každé dohodnuté příměří a propuštěné zajatce prý dostávali povstalci peněžitou odměnu. To byl zřejmě i důvod, proč se náhle, nezávisle na Ag Bahangovi, objevily další ozbrojené skupiny, které dostaly zálusk na podobné finanční připlepšení. Situace se tak zkomplikovala a někdy nebylo jasné, kdo vlastně za útokem stojí. Takto bylo např. 26. března ostřelováno neznámou skupinou ozbrojenců městečko Aguelhoc, 8. května kasárna v Diabaly či 12. května policejní stanice v Ansongu.

ObrazekSituace byla složitá i z toho důvodu, že v řadách armády působilo mnoho Tuaregů, kteří byli v bojích postaveni proti svým přátelům a příbuzným. Vojáci z jiných etnik je podezírali, že tajně pomáhají povstalcům a předávají jim tajné informace. Tato nedůvěra vyvolala v Tuarezích představu, že jsou v armádě nevítaní a že je ostatní vojáci chtějí zlikvidovat, v čemž je utvrdila dodnes neobjasněná vražda tuarežského důstojníka 11. dubna v Kidalu. Mezi Tuaregy v armádě vypukla panika a mnozí dezertovali. Buď se přidali k Bahangovi anebo vytvořili další ozbrojené skupiny. Událost vyděsila i obyvatele Kidalu a město se téměř vylidnilo.

Povstání tak nabíralo na síle, armáda byla odchodem tuarežských vojáků oslabena a probíhající jednání mezi vládou a zástupci rebelů v Libyi i Alžírsku nepřineslo žádné výrazné výsledky. Život v kraji Kidal, kde většina bojů probíhala, byl zcela ochromen. Ačkoliv obě strany důsledně dbaly na to, aby civilní obyvatelstvo zůstalo násilností ušetřeno, lidé ze strachu opustili domy ve městech a vesnicích a hledali útočiště ve volné poušti, případně v Alžírsku. Zásobování vázlo a nedostávaly se základní potraviny, všichni humanitární pracovníci včetně zdravotníků z kraje uprchli. Situace začínala být kritická a řešení stále nikde.Reportáž o povstání v Mali (France24, leden 2008) - rozhovory s povstalci včetně Ibrahima ag Bahangy


Květen - listopad 2008: reorganizace sil, východisko z krize v dohlednu

ObrazekDrtivá a značně krvavá porážka armády 21. května u Abeibary byla podnětem k radikálnějšímu postupu. Obyvatelé kraje dospěli k názoru, že armáda je neschopná a že musí proti povstalcům zakročit sami. V celém kraji začaly vznikat milice Tuaregů a Maurů, tedy ozbrojené jednotky z řad civilních dobrovolníků na obranu proti útočníkům. Prezident Amadou Toumani Touré, který dosud dával přednost jednání před válečnou akcí, se rozhodl soustředit téměř veškerou vojenskou sílu země do severních oblastí a provedl změny v armádě. Do čela postavil tuarežské a maurské důstojníky a přijal civilní milice jako její dočasné pomocné složky. Zároveň pokračoval v intezívních jednáních o podmínkách ukončení povstání.

Armáda přešla do razantní ofenzívy a pod vedením Tuarega Elhadje Ag Gamou Plakovník E. Ag Hamouzačátkem června zničila základnu povstalců Tin-Assalek u města Tin-Essako. Ibrahim Ag Bahanga uprchl se svými muži za hranice a přistoupil na dočasné příměří i propuštění části zajatců. Druhá polovina roku 2008 byla ve znamení klidu zbraní a situace se uklidňovala. Jednání o definitivním míru se zástupci různých povstaleckých skupin vypadalo nadějně a lidé se začínali vracet do svých domů.


Povstání v Mali
Podle autora videa jde o neuveřejněné záběry pořízené v řadách povstalců před útoky a krátce po nich (Abeibara, Nampala, Tin Assalek). Hudba : Tinariwen (skladba Imidiwan z alba Imidiwan Companions).

Prosinec 2008 - únor 2009: Bahanga sám proti všem, ukončení povstání

Sám Ag Bahanga se ale jednání neúčastnil. Po několika měsících strávených v Libyi se náhle vrátil do Mali a 20. prosince podnikl nečekaný útok na vojenskou základnu v městě Nampala, na západě Mali u hranic s Mauretánií. Útok, který nikdo nečekal a už vůbec ne 1000 km od Kidalu, dopadl pro vojáky katastrofálně (desítky mrtvých a zraněných, další zajatci).

V lednu 2009 začal na základě úspěšného jednání proces odzbrojování některých povstaleckých skupin. Zároveň pokračoval boj proti skupině Ag Bahangy. 19. ledna armáda zaútočila na jejich základnu v oblasti Tin-Essako a celou ji zničila. Tři dny nato se při pronásledování střetla s Bahangovými jednotkami u města Boughessa. Dlouhý boj s mnoha ztrátami na obou stranách přiměl povstalce k ústupu a Ibrahim Ag Bahanga koncem ledna prohlásil, že je ochoten uzavřít příměří.

Vláda jednání s Bahangou odmítla a uvedla, že bude pokračovat v boji až do úplné likvidace jeho ozbrojené skupiny. Ibrahim Ag Bahanga se uchýlil do exilu v Libyi a mnozí z jeho mužů ho opustili a složili zbraně. Bahanga zůstal v Libyi do listopadu 2009 a teprve tehdy prostřednictvím svého mluvčího prohlásil, že se připojuje k mírovému řešení problémů na severu Mali.

Proces odzbrojování probíhal v několika fázích. Povstalci po skupinách za účasti vládních představitelů Mali a Libye slavnostně odevzdali zbraně a vrátili se do civilního života. Vyvrcholením byl návrat nejpočetnější skupiny (600 mužů) 17. února v Kidalu. Celkem takto složilo zbraně přibližně 1000 povstalců.

Kidal, únor 2009. Foto Maliweb.

Povstání skončilo díky ujištění vlády, že urychleně zahájí realizaci závazků obsažených v "Alžírské dohodě" z 4. července 2006, týkající se především ekonomicko-sociálního rozvoje kraje Kidal, tedy zřízení a financování základní infrastruktury (školy, zdravotnická zařízení, zdroje a rozvod vody, elektrifikace měst, podpora podnikání, atd.). Mezi hlavní priority podmiňující další rozvoj patří stavba silnice Gao-Kidal, která by významně usnadnila dopravu lidí i materiálu hluboko do pouště (celý kraj o rozloze 260 000 km2 nemá ani metr asfaltované cesty), dále pak renovace mezinárodního letiště v Gau (letiště v Bamaku je vzdálené 1500 km), případně i stavba letiště v Kidalu.

Vítání libyjské delegace- Ersane, Mali, 19.1.2009

Zajímavá ukázka ceremoniálu "po tuarežsku" : vítání delegace z Libye dlouhým špalírem lidí a aut za doprovodu nastrojené velbloudí karavany (je třeba přečkat zdlouhavý začátek videa).

 

 
Mírový oheň - Ersane, Mali, 19.1.2009

První slavnostní ceremoniál, tzv. Mírový oheň proběhl 19. ledna za účasti oficiálních představitelů, kdy skupina 120 Tuaregů z kmene Idnan  slavnostně spálila své zbraně.

 

Zdroje : Maliweb  -  Kidal.Info  -  Temoust  - RFI